verkoop gestart

Fiscale aspecten van het beleggen in een recreatiewoning

Fiscale aspecten

Er zijn bij de verhuur van een vakantiewoning door een in Nederland woonachtige particulier diverse fiscale voordelen die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijk te behalen rendement. Globaal komen deze op het volgende neer:

  • Ook als particulier heeft u recht op teruggaaf van de in rekening gebrachte 21% btw inzake de aankoop van het appartement en de inventaris. De btw dient u in de bouwperiode wel te voldoen. Daarna kunt u dit bedrag via de aangifte omzetbelasting terugvorderen. Voor het privégebruik van de vakantiewoning zal jaarlijks een correctie moeten plaatsvinden. Na een periode van minimaal tien jaar hoeft in beginsel niets meer verrekend te worden met de Belastingdienst. 
  • De recreatiewoning valt in Box 3. Dit houdt in dat er gestaffeld (in 2019 van 0 tot 1,68%) inkomstenbelasting wordt geheven over de waarde van uw investering, verminderd met eventuele (hypothecaire) schulden. De daadwerkelijk ontvangen jaarlijkse huuropbrengsten zijn dus niet belast. 

Over de vermogenswinst die u bij verkoop behaalt hoeft u in beginsel geen inkomstenbelasting te betalen. Wanneer u een vakantiewoning koopt om deze vervolgens te verhuren, wordt u in de ogen van de fiscus ondernemer voor de omzetbelasting. U dient een btw-nummer aan te vragen bij de bevoegde eenheid van de Belastingdienst in uw eigen belastingdistrict. 

Wij adviseren u om de fiscale gevolgen van de aankoop van een vakantiewoning te laten beoordelen door uw belastingadviseur. De hier weergegeven fiscale informatie is van algemene aard en gaat uit van aankoop door een in Nederland woonachtige private investeerder en de huidige wetgeving.

Scroll naar top